Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

Jelen honlap üzemeltetője, a Acéllemez.hu Épületburkolatok Kft. kijelenti, hogy a 2018. május 25- én életbe lépő GDPR rendelet értelmében minden tőle telhetőt megtesz Ügyfelei

adatainak jogszerű és biztonságos kezelése érdekében.

E tekintetben az alábbiakról tájékoztatjuk Ügyfeleinket:

 

1) Az adatkezelő adatai

A honlap üzemeltetőjének (továbbiakban Adatkezelő) adatai:

 

Acéllemez.hu Épületburkolatok Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely címe: 6800 Hódmezővásárhely, Bethlen István u. 16.

Adószám: 23375093-2-06

Közösségi adószám: HU23375093

Cégjegyzékszám: 06-09-017224

Európai egyedi azonosító: HUOCCSZ.06-09-017224

Főtevékenység: 4674 08 Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme

Ügyvezető: Kádár Róbert

 

Bankszámlaszám: Raiffeisen Bank, 12068009-01434502-00100002

Nemzetközi (IBAN) bankszámlaszám: HU120680090143450200100002

 

Ügyfélszolgálatunk

Elektronikus úton állunk készséggel Ügyfeleink rendelkezésére az

acellemez@acellemz.hu e-mail címen.

(Plusz információ: Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi

tisztviselő kinevezésére, ezért a központi elérhetőségeinken tud adatvédelmi témában

is érdeklődni.)


2) Alapelveink

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintettek

számára átláthatóan kezeljük; b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból

gyűjtjük, azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon; c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai

szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak; d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az

általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük;

e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy azok csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek

azonosíthatók; f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes

kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

» Magyarul: Az Ön bizalmának kiérdemlése érdekében mindent megteszünk, amit csak tudunk, hogy biztonságosan és jogszerűen kezeljük az Ön

adatait.

» Törvényi hivatkozások

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-

szabadságról (Infotv.);

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő

 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet

hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.); 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.); 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.). az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv) a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

3) Az adatok fizikai tárolási helye

Az Adatkezelő minden személyes adatot a következőkben felsorolt Adatfeldolgozók magas biztonsági szintű felhő rendszereiben tárol.Társaságunk minden tőle telhetőt elkövet, hogy a vele kapcsolatban lévő Adatfeldolgozók adatkezelését ellenőrizze és ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kérjen

be.


4) Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása

érdekében – az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Számlázó program:

Symbol Tech Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Váci út 198.

Cégjegyzékszám: 01 10 047406 Adószám: 23932247-2-41

Számlavezető bank:

Raiffeisen Bank Zrt. Székhely: Magyarország, 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Cégjegyzékszám: 01-10-041042 Adószám: 10198014-4-44

Tárhely szolgáltató adatai: AB PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság  Székhely: 2049 Diósd, IV. Béla király utca 48. Cégjegyzékszám: 13 06 068037 Adószám: 21586091213

Hírlevélküldő és CRM szolgáltató adatai: SalesAutopilot Korlátolt Felelősségű Társaság 1024 Budapest, Margit körút 31-33. félemelet 4-5. Cégjegyzékszám: 01-09-286773 Adószám: 25743500-2-41

Könyvelés:

URIEL-P Szolgáltató Egyéni Cég

6800 Hódmezővásárhely Németh László u. I em. 3. Cégjegyzékszám: 04-09-012037 Adószám: 23288452-1-04.

 

5) Kezelt személyes adatok köre, jogalapja

Az általunk kezelt adatok jogalapja, célja, kezelt adatok jellege, időtartama, érintettek köre.

 


Regisztráció a honlapokon

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon) Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím

Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Mobil telefonszám (amennyiben a hozzáférést az automata rendszerünk SMS-ben küldi) Az adatkezelés célja: Díjmentes információs termékek ajándékozása (általában a regisztrációért cserébe valamilyen értékes, de díjfizetés nélkül elérhető anyagot küldünk cserébe), valamint értesítés a Szolgáltatóval kapcsolatos technikai

változásokról (tervezett üzemszünet, elérhetőségek változása, stb.) Időtartama: A regisztráció törléséig / hozzájárulás visszavonásáig

 

Hírlevél (direkt marketing) szolgáltatás

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás (Önnek kell tevőlegesen erre vonatkozó jelölőnégyzetet bepipálnia az űrlapokon)

Kezelt adatok: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím Nem kötelezően megadandó kezelt adatok: Érdeklődési kör (amennyiben többféle

hírlevél feliratkozási lehetőséget ad a honlap) Az adatkezelés célja: Értesítés akciókról, új termékekről, kampányokról, megkeresés

üzletszerzési célból, általános kapcsolattartás Időtartama: Leiratkozásig / a hozzájárulás visszavonásági

 

Termék / szolgáltatás megvásárlása

Jogalap: Törvényi kötelezettség (bizonylatolás) Kezelt adatok: Megrendelő vezetékneve, keresztneve, e-mail címe, telefonszáma,

számlázási cím, postázási cím, a vevő megjegyzése Az adatkezelés célja: Szerződésből eredő kötelezettségünk teljesítése,

számlakiállítás, egyes esetekben garanciális kötelezettségünk teljesítése, a termékkel kapcsolatos technikai változásokról történő értesítés Időtartama: 8 év (a megrendelés évének utolsó napjától számítva) Érintettek köre:, Számlázó, Könyvelő

 

Profilozás

Az Adatkezelő nem végez a látogatók / regisztrálók viselkedése, érdeklődési köre, vagy általuk magadott egyéb adat alapján profilozást, és nem alkalmaz automata

ajánlatalkotást, besorolást vagy döntéshozatalt. Látogatóink beazonosítása nem célunk, és nem is teszünk ezügyben lépéseket. Természetesen bármikor egyetlen kattintással leiratkozhat listánkról – ez esetben fizikálisan is törljük az Önről tárolt adatokat minden rendszerünkből.Illetve bármilyen szolgáltatásunkat igénybe veheti anélkül is, hogyreklámtartalmú e-mailjeinkre feliratkozna.


6) Sütik (cookie-k)


Milyen sütiket alkalmazunk?

Rendszer sütik

Jogalap: Nem igényel hozzájárulást Leírás: Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen

böngészhessék az Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet

(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása Időtartama: Böngésző session (munkamenet)

 

Nyomkövető sütik (harmadik féltől származó)

Jogalap: Kifejezett hozzájárulás Leírás: Az Adatkezelő weboldalán alkalmazza a Google Analytics, Google

Remarketing, Facebook Remarketing mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat gyűjt azzal

kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljából használja fel. Ezen

sütik lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli azokat.

Google Analytics, Google Remarketing, Facebook Remarketing

Az adatkezelés célja: Felhasználói élmény javítása

Időtartama: legfeljebb 180 nap

Érintettek köre: Google, Facebook

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat.

 

7) Reklámtartalmú üzenetek fogadása

Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről? Ön a regisztráció során tett nyilatkozatával vagy később, hírlevél és/vagy direkt marketing regisztráció felületén tárolt személyes adatainak módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az

esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket,

valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6.

§).

Ön a hozzájárulását a direkt marketing és a hírlevél tekintetében együttesen vagy külön-külön is megadhatja illetve azt/azokat ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

A regisztráció törlését minden esetben a hozzájárulás visszavonásának tekintjük. A direkt marketing és/vagy hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását

nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának.

 

8) Érintetti jogok

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérhetiszemélyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével –

törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénéljelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben

említett valamennyi információt, és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan

és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A kérelem benyújtásától számított 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben,

ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat, illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással. Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről

Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés

folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

az adatkezelés céljai;

az érintett személyes adatok kategóriái;

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes

adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli

címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;

a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

az adatforrásokra vonatkozó információ;

az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja

meg a tájékoztatást.

 

 

Adatok helyesbítésének joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A legtöbb e-mailünkben erre vonatkozóan elhelyezünk egy adatmódosító űrlapra mutató hivatkozást, mellyel Ön saját maga is el tudja végezni azonnal a szükséges módosításokat.

 

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó

személyes adatokat:

személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy

más módon kezelték;

az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az

adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az

adatkezelésre;

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt

jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása

céljából;

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását 14 napos határidővel vállaljuk,

azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után

is kezelhetünk.

 

A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha Ön egy e-mailünkben lévő leiratkozási linkre kattint, akkor azonnal lefut egy művelet, mely törli az Ön adatait. Tehát a kérése haladéktalanul végrehajtódik, nem kell rá várni. Természetesen ez olyan adatokra nem vonatkozhat, melyeket törényi kötelezettségünk tárolni (pl. számlákat 8 évig). Ezügyben megértését

kérjük!

Az adatkezelés korlátozásához és visszavonásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának

ellenőrzését;

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez; vagy

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Magyarul: Ha kéri, nagyon szívesen kiexportáljuk Önnek PDF és/vagy CSV formátumban az Önről kezelt adatokat.

 

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi

jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek

érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek

az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 14 napon belül (legfeljebb azonban 1

hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben

az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak

alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog

érvényesítése érdekében. Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget

élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön

bírósághoz fordulhat.

 

Magyarul: Ha bármilyen problémát észlel, keressen minket és mindent meg fogunk tenni, hogy azonnal elhárítsunk bármilyen hibát, rendellenességet.

Ez ügyben is számíthat ránk! Több tízezer Ügyfelünk adatát kezeljük – eddig még nem volt semmilyen probléma!

 

Letöltés (PDF)